Stosowanie podkładek

Podkładki drzewek owocowych

Przy sadzeniu drzewek owocowych należy pamiętać o roli podkładki. Znacząco wpływa ona na rozwój i plonowanie roślin. Podkładki dla drzew owocowych mają duże znaczenie w procesie aklimatyzacji drzewka w nowym otoczeniu, a w późniejszych latach, obecność i rodzaj podkładki wpływa na siłę i tempo rozwoju drzewa oraz na jego zdolność do szybkiego owocowania, wielkość plonu, jakość owoców i regularność owocowania.

Czytaj więcej...

Kiedy i jak przycinamy krzewy owocowe?

Przycinanie krzewów owocowych, podobnie jak w przypadku cięcia drzewek, ma oczywiście na celu poprawę rozwoju krzewu oraz zwiększenie jego plonu. Również i tutaj przyjęte są pewne regulacje odnośnie tego kiedy i jak powinno się to robić. Jednakże w przypadku krzewów owocowych, należy zwrócić baczną uwagę na to na jakich pędach rośnie a potem owocuje roślina.

Czytaj więcej...

Podlewanie drzewek i roślin

Podlewanie drzew podczas suszy

W czasie suszy szczególną opieką poprzez nawadnianie trzeba otoczyć najmłodsze drzewka – te bowiem nie mają jeszcze wykształconego układu korzeniowego i pobieranie wody jest utrudnione niż u starszych roślin.

Czytaj więcej...

Kiedy i jak przycinamy drzewka owocowe?

Czynność przycinania drzewek owocowych decyduje o bardziej obfitym plonie i dobrym rozwoju. Cięcie roślin należy wykonywać we właściwy sposób i w odpowiednim czasie. Więc kiedy i jak należy to robić? Po pierwsze, pora przycinania drzewek uzależniona jest od gatunku. Drzewa takie jak: grusza, jabłoń czy śliwa należy przycinać pod koniec lutego.

Czytaj więcej...

Nawożenie drzewek owocowych

Nawożenie gleby pod drzewka owocowe

Jedną z podstawowych form ochrony drzew owocowych jest ich właściwe nawożenie. Jest to istotne, gdyż drzewa rosną wiele lat w tym samym miejscu, a ich korzenie corocznie pobierają wiele składników z gleby i tym samym wyczerpują je i ograniczają ich dostęp w kolejnych latach.

Czytaj więcej...

Bielenie drzew

Bielenie drzew

Jest to tradycyjna forma ochrony drzewek i krzewów owocowych przed okresem zimowym. Dokonuje się go w celu zabezpieczenia roślin przed następstwami wynikającymi z nagłych zmian temperatury. Wiadome jest, że występujące zimą niskie temperatury mogą powodować przemarzanie roślin.

Czytaj więcej...