Szczepienie drzewek owocowych metodą „w ręku”

 

Ten rodzaj szczepienia stosuje się przede wszystkim w produkcji drzewek dwuletnich z jednoroczną koronką. Jest to tzw. „szczepienie zimowe”, które odgrywa w szkółkarstwie niezmiernie ważną rolę. Pozwala ono na wyprodukowanie w ciągu zaledwie jednego sezonu dobrze wyrośniętych drzewek owocowych. Samo szczepienie najlepiej przeprowadzić późną zimą – na przełomie lutego i marca.

 

Dokładna data rozpoczęcia i zakończenia tego procesu jest uzależniona od asortymentu i wielkości produkcji. Szczepienie „w ręku” wykorzystywane jest przede wszystkim w gospodarstwach szkółkarskich – te bowiem mają najbardziej odpowiednie pomieszczenia do przechowywania szczepów oraz do przeprowadzenia samego procesu szczepienia. Trzeba jednak nadmienić, iż metoda ta jest kosztowna – wykorzystujemy tutaj najwyższej jakości podkładki oraz zrazy z 2-3 oczkami.

 

By metoda „w ręku” miała być przeprowadzona w przyszłości z sukcesem, najpierw początkiem zimy, ale przed nastaniem mrozów, pobieramy zrazy z matecznych sadów zraźnikowych. Pobrany materiał obowiązkowo musi być wolny od szkodników i chorób oraz czysty odmianowo. Na zrazy wybieramy pędy jednoroczne z dobrze naświetlonych części koron drzew. Jeśli chodzi o podkładki, to je pobiera się z matecznika w drugiej połowie października i na początku listopada. Podkładki muszą posiadać dobrze rozwinięty system korzeniowy, najlepiej o średnicy 8-10 mm. Do momentu rozpoczęcia szczepienia, zrazy oraz podkładki, przechowujemy w wilgotnym torfie w chłodni w temperaturze od 0℃ do 2℃.

 

Najbardziej zalecanym i najbardziej popularnym sposobem wykonywania tegoż szczepienia jest metoda „przez stosowanie”. Zraz i podkładka muszą mieć jednakową grubość – ścinamy je ukośnie, pod ostrym kątem na długość min. 3 cm. Inną znaną metodą tego szczepienia jest „stosowanie przez nacięcie”. W tym wypadku nacięcia na podkładce powinny się znajdować nieco powyżej środka płaszczyzny nacięcia, a na zrazie nieco poniżej. W ten oto sposób uzyskujemy większą płaszczyznę połączenia zraza z podkładką. To z kolei wpływa na lepszy ich wzrost. Należy jeszcze dodać, że miejsce szczepienia owija się paskiem foliowym, a końcową część zraza wkładamy do wosku.

 

To jednak nie koniec całego procesu. Następnie, szczepy opryskujemy roztworem fungicydu i poddajemy 2-3 tygodniowemu kallusowaniu w temperaturze od 12℃ do 15℃. Czekamy aż pąki zaczną pękać, a korzenie wzrastać. Ostatnim krokiem jest przechowanie szczepów w chłodni w temperaturze od 0℃ do 4℃ do czasu ich zasadzenia wczesną wiosną.

 szczepienie drzewek

szczepienie-drzewek-w-reku-1.jpgszczepienie-drzewek-w-reku-6.jpgszczepienie-drzewek-w-reku-5.jpgszczepienie-drzewek-w-reku-3.jpgszczepienie-drzewek-w-reku-2.jpgszczepienie-drzewek-w-reku-4.jpg