Matecznik drzewek owocowych

Matecznik drzewek owocowych to specjalnie wydzielony i pielęgnowany obszar, na którym uprawia się tzw. “podkładki” - ukorzenione drzewka, które wykorzystywane są do szczepienia szlachetnymi odmianami i do okulizowania. 

Utrzymuje się, że odpowiednio zadbany matecznik podkładek  od drugiego roku pozwala cieszyć się dużą liczbą podkładek, które można przenieść następnie do szkółki.