Województwo podkarpackie

Województwo podkarpackie – jedno z 16 polskich województw, jednocześnie jednostka podziału administracyjnego Polski powstałego w 1999 roku. Województwo to powstało na skutek połączenia terenów województw rzeszowskiego oraz przemyskiego, a także części tarnowskiego, tarnobrzeskiego i krośnieńskiego. Jest to najdalej na południe położone województwo Polski. zajmuje 9. miejsce w kraju pod względem ludności i 11. pozycję jeśli chodzi o powierzchnię. Graniczony ono z dwoma państwami: Słowacją i Ukrainą i z następującymi województwami: lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim.


Województwo podkarpackie jest podzielone na 21 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu. Ogółem znajdziemy tutaj 51 miast. Największe i najważniejsze z nich to: Rzeszów (stolica), Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Sanok, Jarosław, Jasło, Łańcut, Ropczyce, Przeworsk, Nisko oraz Leżajsk.
Na terenie województwa podkarpackiego prężnie działa tzw. Dolina Lotnicza. Funkcjonuje tutaj  wiele firm związanych z przemysłem lotniczym oraz ośrodki naukowo-badawcze oraz zaplecze edukacyjno-szkoleniowe. Wszystko to skoncentrowane jest wokół takich miast jak: Rzeszów, Mielec, Sędziszów Małopolski, Krosno, Dębica oraz Stalowa Wola. Na Podkarpaciu wydobywa się surowce kopalne takie jak: siarka, ropa naftowa i gaz ziemny. Ponadto, uzyskuje się tutaj surowce mineralne: gipsy, wapienie, piaskowce, piaski, żwiry, glinki ceramiczne, a także torf i wody mineralne. Województwo podkarpackie kojarzone jest też przez to, iż znajdują się tutaj trzy rafinerie oraz dwie strefy ekonomiczne: Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Mielec i Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan.
Województwo podkarpackie posiada bardzo dobrze rozwinięty transport. Znajdziemy tutaj: autostradę A4 oraz drogę ekspresową S19. Ponadto, przez Podkarpacie przebiegają następujące drogi krajowe: DK 9, 19, 28, 73, 77 84 i 94. Co więcej, przez województwo przebiega ważny węzeł kolejowy nr 91 Kraków – Medyka. W okolicy funkcjonuje też międzynarodowy port lotniczy Rzeszów-Jasionka, a także dwa mniejsze lotniska w Mielcu i Krośnie.
Lasy odgrywają ważną rolę w województwie podkarpackim. Obejmują one ok. 670 tys. ha terenu województwa tj. ok. 38 % powierzchni. Trzeba też dodać że 41 tys. ha lasów znajduje się na terenach parków narodowych, które na tym terenie są dwa: Bieszczadzki oraz część Magurskiego. Ponadto, na terenie województwa utworzonych zostało 10 parków krajobrazowych (6 z nich leży w całości w tym województwie a 4 częściowo). Można tutaj wymienić m. in.: Jaśliski Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Park Krajobrazowy Gór Słonnych i Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego.